♥Anil.Ailin♥

javahermarket

 

عاشق هوس های عاشقانه ام

دست هایت را به من بده

به جهنم که مرا به جهنم میبرند به خاطر عشقبازی با تو !!!

تو خود بهشتی.....

 

 

 

نفس!نفسم نفستو خیلی میخواد

 

اگه نفست نفسمو نخواد

 

نفسم واسه نفست بند میاد

 

پس نفستو با نفسم یکی کن

 

که نفسم واسه نفست نفس نفس میزنه

 

نفســــــــــــــــــــــــــــم

 

 

 

عاشقانه هایم تمامی ندارند

 

وقتی...

 

تو.. 

 

بهترین اتفاق زندگی ام هستی...

 

 

 

معامله فسخ شد

درقبال دنيا...يك تار مويت را ميخواستند... ندادم..

 

 

آدمهــایی که ایـن جملـــه رو می شنـود

خوشبخت تــریـטּ آدمــها هستنـــد:

"عیب ندآره بآ هم دُرستش می کُنیم

 

 

قوی ترین حسی که یه زن میتونه به مردش بده

 

اینه که بهش افتخار کنه ..

 

حتی با تمام کمبوداش ..

 

 

 

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند ...  فایده ندارد !!!

اما ...

دوستت دارم های " تو "

چه غوغایی می کند ...

روحم را تازه می کند !!!

مهم نیست فردا چی میشه…مهم اینه که امروز دوستت دارم

 

 

 

 

توی جاده ای که انتهاش معلوم نیست

پیاده یا سواره بودن فرقی نمیکنه

اما اگر همراهی باشه که تنهات نذاره

بی انتها بودن جاده آرزوت میشه...

 

تمام زندگي ات که شده باشد،

جز آغوشش پناهي نداري...

حتي اگر از خودِش دلگير باشي...
 
 
تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار …

مـن فـــقط

بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که

در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم

زنـــدگـی کــــردم !!
 
 

 

دوستای گلم حتما نظر بذارین

 

 

 

 

غیرتی شدن به هارت و پورت کردن و گیر دادن و جاسوسی نیست

 

غیرتی یعنی زن مورد علاقت

 

هیچ وقت

 

احساس تنهایی و بی پناهی نکنه

 

این مرد باغیرته.... .

 

 

 

عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست،معرفت است عشق از آن رو هست که نیست و حس میشود

 

 

میدونی سه رکن حس کردن یک نفر چیه؟اینکه اول عاشقش باشی...بعد درگیر احساس عاشقی با او...در

نهایت عاطفه ای را خرجش کنی که لیاقتش را دارد.این سه میشود همانیکه باید بشود.آنوقت حساس

میشوی.حساسی،در انتخابش،در نگاه هایش،در صحبت کردنش.او برای توست تو از آن تو گاهی مغروری برای

داشتن او حسودی از دیدن نگاه هایی جز تو روی او،میخواهی خودت باشی و او،او همان کسیست که قبلا بوده

چشمهای تواَند که او را جوری دیگر میبینند.قلبت جور دیگری می تپد فکرت درگیرش می شود آری!اینگونه شد؛تو

عاشق شدی...

 

 

...

وقتی دلتنگی به یاد کسی باش که دوستت داره !

 

وقتی سکوت کردی یاد کسی باش که محتاج صداته!

 

وقتی غمگینی به یاد کسی باش که عاشق خنده هاته!

 

وقتی نا امیدی به یاد کسی باش که تنها امیدش تویی ...

 

دوست می دارمـش  امـّـا

 

 

می تـرسم بـگویــم و بگـویـد  مرسـی

 

 

یــا بگویـد بـه این دلـیـل و آن دلـیـل دوسـتـم نـدارد

 

 

یــا چـه می دانـم

 

 

مثـل خیـلیـهـا بگـویـد لیـاقـتـم بـیـشـتـر از این حرفـهاسـت

 

 

می تـرسـم از اینــکـههـرچـیـزی بـگویـد جُـز

 

 

مــَــن هـم دوسـتت دارم

 

 

هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود

 

 

 

پــــــــس خواهم زد

 

 

 

تـــنـــــها

 

 

 

تمنای دستان تـــــــــــو را دارم

 

 

 

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

 

 

 

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی

 

 

 

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای

 

یه روزی یه نفر وارد زندگیتون میشه

 

 

و شما از اونایی که گذاشتن رفتن به خاطر رفتنشون

 

 

تشکر می کنید

 

 

 

تـــنــهــــــــــــــا یـیــــِِِِِِیعنی ذهـنــــم پـــــــــر از تــــــــــــــــــوو خـــالـــــــــی از دیــگــران هســتــــــــ....امــــــــا


کـنـــارم خــالــــــی از تــــــــــــو


و پــــــــر از دیــگــــــــران !!!!

 

 

گـاهـــی بـــا دویــــدن برای رسیدن به کـســـی،
دگــــر نـفـســــی بـــرای
مــانـــدن در کـنـــار او باقـــی نـــخواهـــد مــانــد . . .

 

گفتم خدايا سوالي دارم

گفت بپرس : 

گفتم چرا هر موقع من شادم ,,,, همه با من ميخندن ,,,,, 

ولي وقتي غمگينم كسي با من نميگريد؟ 
گفت : خنده را براي جمع آوري دوست و

 

 

غم را براي انتخاب بهترين دوست آفريدم !!

 
 

گـــــاهـــــی وقـــــتــــا مــــجـــــبـــــوری احـــــمــــق باشـــی !

                              روی کاغذ مـــــــیــــــــــنــــــــویــــــســـــــــــم

                                                  دســـــتــــــهـــــــای تـــــــــــــــــو . . .

                                                         و روی آن دســــت مــــــــــیــــــــــــــکـــــــشـــــــــــم . . . ! ! !

 

 

 

عشق نه پول میخواد....

 

نه زیبایی....

 

و نه هیچ چیز دیگه....

 

فقط

 

"دوتا آدم"میخواد

 

تاکید میکنم

 

"آددددددددددم"

 

 

 

دیگر تنها صدایی که در تنهایی هایم به گوش می رسد صدای هق هق گریه هایم است

 

طاقت شنیدن داری؟

 

 

 

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی....

 

یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم

 

یعنی آدم باش و فقط مال من باش!

 

یعنی چشمات باید فقط منو ببینه

 

بفهم لطفا!!

 

 

صفحه قبل 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7 صفحه بعد