منو شما صدا نزن یه روزی عاشقم بودی

 

پشت سرم اینقدر نگو که عشق سابقم بودی

 

از کسی که عاشقته جواب منطقی نخواه

 

میدونی که دوست دارم حتی اگه به اشتباه

 

حالا که من شدم تنها تو هم هی شونه خالی کن

 

دارم میمیرم از دوریت بیا اینجا یه کاری کن

 

منه دیوونه رو هیشکی با این حالم نمیشناسه

 

نفهمیدی که این قلبم چه قدر رو عشقت حساسه

 

منو که خیسم از گریه از این بار اومدم خونه

 

خودت دیدی منه عاشق آخه بی تو نمیتونم

 

منو و بارون چه قدر تنها قدم زدیم بدون تو

 

نرو عشقم یکم صیر کن نمیکشم به جون تو

 

حالا که من شدم تنها تو هم هی شونه خالی کن

 

دارم میمیرم از دوریت بیا اینجا یه کاری کن

   

منه دیوونه رو هیشکی با این حالم نمیشناسه

 

نفهمیدی که این قلبم چه قدر رو عشقت حساسه