♥Anil.Ailin♥

javahermarket

Can I say I love you today?

If not, can I ask you again tomorrow?

And the day after tomorrow?

And the day after that?

Coz I’ll be loving you every single day of my life.

میتونم  امروز بهت بگم دوستت دارم ؟؟اگه نه ..میتونم فردا بهت بگم یا پس فردا؟؟یا روزهای بعد؟؟

واسه این که من هر روز از زندگیم تو رو دوست دارم

 

خاااااص

 

دوست داشتنت،هوس نیست

که باشد و نباشد

نفس است

تا باشم

تا باشی

 
همهـ میگن تو چــے دیدے

کهـ عـاشـقـش شدے

خو اگهـ قرار بود تو ببینـے کهـ

تو عـاشـقـش میشدے

 

 

ترجمه بوسه های تو

شعرهاییست که .... .

دهان به دهان نسل در نسل

در هزاره ی تاریخ می پیچد... .

 

باران که میبارد
باید یه آغوشی
پنجره ی بازی …
بوی خاکی
صدای تپش قلبی
گره ی کور دست ها و پاهایی
باید چیزی باشد
باران که میبارد …
باید کسی باشد!

 

وقتے دو قلــــب برای یڪـدیگر بتپد…
هیچ فاصلـــ ــہ اے دور نیسـﭞ …
هیچ زمانے زیــــاد نیسـﭞ…
و هیچ عشــــــق دیگرے نمے تواند
آن دو را از هم دور کند !
محڪـم تریـטּ برهاטּ عشـــــق…
اعتمــــــــــــــــــــــــــاد اسـﭞ…

 

عشق یعنی ‎
چه باشی چه نباشی‎
هرصبح چشمانم را به روی چشمانت بازکنم 
هرروز دستانم را با لمس دستانت گرم 
وهرشب نفسم را به نفست بندکنم‎
عشق یعنی ‎
درانتظاردیدنت ثانیه هارا بشمارم ‎
با یادت زندگی کنم‎
وروزی که بیایی‎
طپشهای قلبت تنها آرامش این قلب بیقرارشود‎
عشق یعنی‎
لذت ببری ازانتظارجان کاهی که هرلحظه دیوانه ات می کند
بـــــــــ*اران


 

حسادت یا خساست ؟
اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،
من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

 

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند،
خواب می مانند ،
کار نمی کنند ،
کوک نمی شوند ،
عقب می مانند ،
و از رفتن خسته میشوند
این بلاها از وقتی به سر آدم میاد
که منتظر کسی باشی که
دوسش داری…

 

Hearts beat 72 times a min
Even if ur heart beats only once a min
You will still live because 71 times my heart beats 4 you

قلب ۷۲ بار توی هر دقیقه می تپه
حتی اگه قلب تو توی هر دقیقه یه بار بتپه باز تو زنده می مونی
چون قلب من ۷۱ بار دیگه رو واسه تو می تپه

 


عاشق اینم که ی روزی عشقم بهم بگه:

عزیزم سرتو بزار رو بازوم بخواب،وقت خوابه هااااا

منم بگم باشه....

سرمو ببرم جلو بازوشو محکم گاز بگیرم و بگم دیگه فوضولی نکن عشقم.

 

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم

.

.

.

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت
عجیب ، آرامم می‌کند !

.

.

.

نقطه قوت تو نقطه ضعف منه 

بوسه هایت ... .

.

.

.

طعم لبهای تو شاید جزو چهار مزه ی اصلی نباشه
  اما . . .
اصلی ترین مزه های زندگیه !

 

نه دیگر محال است تو را از دست بدهم ، قید همه را به خاطر تو میزنم
قلبم را تا ابد به تو میدهم ، تو تنها مال منی ، این را به همه نشان میدهم!
مگر میشود بی تو بود ، آنگاه که تویی تنها بهانه برای بودنم!
وقتی که بودنم بسته به بودن تو است ، این لحظه هم منتظر آمدن تو است ، لحظه ای که بوی عطر تو می آید از آنجایی که میبینمت تا آنجایی که به انتظارت نشسته ام
چیزی دیگر نمانده تا رسیدن به آرزوها ، تا رسیدن به تویی که همیشه آرزوی زندگی ام بوده ای
هر که می آید به سراغم ، سراغ تو را از آن میگیرم ، هر که مرا نگاه میکند ، با نگاهم به دنبال تو میگردم …
و من چگونه به دیگران بگویم عاشق کسی دیگرم ، تنها دلیل زنده بودنم کسی است که همیشه بهانه ایست برای دلخوشی هایم…
خیالت راحت از اینکه هیچگاه تنهایت نمیگذارم ، دلهره ای نداشته باش از اینکه اینجا تو را جا بگذارم ، که غیر از این خودم جا میمانم و دنیا تمام میشود ، همه اینها تبدیل به یک قصه ی بی فرجام میشود!
ای تو که با نگاهت میتابی بر من و قلبم جوانه میزند ، و آن لحظه حرفهای عاشقانه میزند ، و این من و این احساسات من ، برای تویی که همیشه میمانی در دلم !
نه دیگر محال است تو را از یاد ببرم ، همه را فراموش میکنم و تو را با خود میبرم ،
تا هم خودت و هم یادت همیشه با من باشند، تا اگر لحظه ای در کنارم نبودی با یادت زنده باشم
ای تو که با احساساتم دیوانه میشوی ،تو هم همینجاست که با من هم احساس میشوی
، و آخر هم دلت با دلم و خودت با خودم  همه با هم یکی میشویم!

 

 

 

واحد اندازه گیریِ فاصله "متر" نیست

 

اشتیاق است...

 

مشتاقش که باشی

 

حتی یک قدم هم، فاصله ای دور است....


 

 

نـمـی دآنـم چـشمـآنـت با مـَن چـه مـی کـُند

فقـط وقـتـی کـه نـگـآهـَم مـی کـنـی

چنـآن دلـم از شیـطـنت نـگـآهـَت مـی لـَرزد

کـه حـس مـی کـنـم چـقـَدر زیبـآست

فـدآ شـُدن بـرآی چـِشمـهآیـی

کـه تـمـآم دنیـآسـت . . . /

 

رو تـــو تعصب دارم
ولی ادعایی ندارم
نمیگم خیلی خوشگلی..
چون خوشگتر از تو زیاده..
نمی گم خیلی پولداری ..
چون پولدارتر از تو زیاده ..
نمی گم خیلی شیرین زبونی ..
چون چرب زبون تر و خوش صحبت تر از تو زیاده ..
ولی ..
می گم: تو هـــمونی که برای من بهـــترینی !

 

میــــــدونـے چرا بغــــــل کردن قشنگـﮧ؟
چوטּ طرف راســــــتت ڪـﮧ
قلب نیست
همیــــــشـﮧ פֿـالــــــیـﮧ
وقتــــــــے بغلــــــش میــــــڪـنـــے
قلـــب اونـﮧ ڪـــﮧ
پُــــــرش مــــے ڪــنـــــــﮧ

 

❤ گـاهـیـــ نـیـاز داریـــ بـهـ یـهـ آغـوشـــ بـیـــ مـنـتـــ ،
كـهـ تـــو رو فـقـطـ و فـقـطـ واسـهـ خـودتـــ بـخـواد ...
كـهـ وقـتـیـــ تـو اوجـــ تـنـهـایـیـــ هـسـتـیـــ ،
بـا چـشـمـاشـــ بـهـتـــ بـگـهـ :
هــســتـمـــ تـا تــهـ تــهـشـــ ...!!! ❤

 

عشق یعنی...

 

از من دور باشی اما...

 

دکمه های پیراهنت را با انگشت های من باز کنی،

 

از تو دور باشم اما...

 

چایم را با لبهای تو بنوشم،

 

خوابهایم را با چشم های تو ببینم،

 

...نفسم بند به نفس تو باشد،

 

عشق یعنی...

 

سرم را برگردانم ،

 

تو از این فاصله دور...

 

خیلی دور...

 

برایم دست تکان بدهی

 

...و من

 

بی پروا از این فاصله دستت را بگیرم

 

و تو حسم کنی!

 

دختر : من دارم میرم بیرون عشقم..
دوس پسر الکی : باشه عشقم برو...
دوس پسر معمولی:مواظب خودت باش عزیزم...
دوس پسر عاشق :بی خود عزیزم...شما جایی نمی ری بشین سر جات... 

 

تجسم کُـن کنـآرت باشه


شب قبل ازخواب نگـآهش کنی تا مطمئن شی کنارته


که می مونه


صبح که بيدار شی میبینی که هنوزم هست


که خواب نيست که حقيقت داره بودنش


فکرشو بکن


نگرانیت رو بفهمه...نگاهت کنه...ببوستت...


نزديکتر شه...


طوری که نفسش صورتت رو گرم کنه...بگه: \"بخواب عروسکم...بخواب که فردا خیلی کار داریم\"


و اين يعنی زندگـی ، خود ِ خود ِ زندگی . . .

 

تعــهـد داشتــن، قــشنگــه !! 
حتـــی تعلــق داشتن !
اینکـه بدونــی مـــال کســی هستــی ...
ســهـم کســی هستــی ...
و اونـــم مـــال تـــوئـــه ..
حـــق تـــوئــه .. 
مهـــم نیــس این تعــهـد امـضــاء بشــه تـــو یه کـــاغـذ پــاره !
اصـــل ـِـش جـــای دیگــه سَنَــد خورده
وســـط دلاتـــون 

 

ســــه راه بیشتـــــر نــــــداری :

بـــــــا مــــــن باشـــــی ؛

یا بــــــا تـــــــــو باشــــــم ،

یا توافـــــــق کــــــنیم کـــــه باهــــــم باشیـــــم

 

اگه عشقت یهویی بی دلیل ...
بگه نمیخوام ...
بگه باهات قهرم ...
بگه دوستت ندارم ...
بگه بسه دیگه ... بگه برو ... ... ...
همه اینا حرفه زبونشه، حرف دلش نیس ... !
اون دلش فقط یه بغل میخواد ... !
یه بغل محکم عاشقانه ... !
اگه عشقت یهویی بی دلیل ...
بگه نمیخوام ...
بگه باهات قهرم ...
بگه دوستت ندارم ...
بگه بسه دیگه ... بگه برو ... ... ...
همه اینا حرفه زبونشه، حرف دلش نیس ... !
اون دلش فقط یه بغل میخواد ... !
یه بغل محکم عاشقانه ... !

 

وسعت نبود تو


به اندازۀ تمام دنیای من است

 
تا آنجا که چشم کار میکند


جای تو خالیست..

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 7 صفحه بعد